Quà tặng [8/7/2017]

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,

hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 10/7/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 13/7/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

03 sổ kraft, tặng:
Lê Thị Thảo Vân: https://www.facebook.com/thaovan.vinnie.293?fref=ufi&rc=p
Bich Helo: https://www.facebook.com/bich.helo?fref=ufi&rc=p
Thái Ngọc: https://www.facebook.com/cogniahtnart?fref=ufi&rc=p

01 sổ gáy xoắn bìa màu, tặng:
Ryo Inoue: https://www.facebook.com/nguy.vien.big.bang?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sự đã rồi anh ngồi anh hát, tặng:
Phương Anh Nguyễn Phạm:https://www.facebook.com/PhuongAnh16993?fref=ufi&rc=p

​01 cuốn Người đàn bà trên cầu thang, tặng:
Hoàng Phong Dương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009908929278&fref=ufi&rc=p​

01 cuốn Chân đi không mỏi, tặng:
Khải Huyền: https://www.facebook.com/hung.luu.395669?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chỉ là sách thôi, tặng:
Loan Bích: https://www.facebook.com/loan.bich.526?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Cô gái trên tàu, tặng:
Thu Pham: https://www.facebook.com/socola0693?fref=ufi&rc=p

01 ​cuốn ​Nỗi lo âu về địa vị, tặng:
Dương Tùng Linh: ​https://www.facebook.com/duong.tung.linh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ, tặng:
Xọa Cô: https://www.facebook.com/sungdaiya?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhật ký học làm bánh 3, tặng:
Minh Huyềnn: https://www.facebook.com/minhuyen2401?fref=ufi&rc=p

01 Phố phường Hà Nội xưa, tặng:
Nguyễn Tuấn Việt: https://www.facebook.com/minhuyen2401?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, tặng:
Nguyễn Văn Khánh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010381154218&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiện, ác và smartphone, tặng:
Trung Tran: https://www.facebook.com/trung.tran.969300?fref=ufi&rc=p​

​01 cuốn Để em khỏi lạc trong khu phố, tặng:
Lê Thúy Hiền: https://www.facebook.com/MadMju?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Một cuộc gặp gỡ, tặng:
Thuy Trinh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009315905234&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar, tặng:
Thu Trà: https://www.facebook.com/thutra249?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sến, tặng:
Hoa Ngọc Ánh: https://www.facebook.com/hoa.n.anh.37?fref=ufi&rc=p

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: