QUÀ TẶNG

QUÀ TẶNG

*NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, vui lòng ĐỌC KỸ THÔNG BÁO và gửi tin nhắn cho Cô thủ thư Nhã Namhttps://www.facebook.com/cothuthu.nhanam.7.

*Cô thủ thư sẽ tổng hợp thông tin và gửi hướng dẫn nhận quà cho bạn vào 17h00 ngày 2/12/2019.
Bạn cần gửi tin nhắn trước thời điểm này, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.

*Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 10/12/2019, theo địa chỉ đã đăng ký (trong vòng 1 tháng). Với các bạn ở tỉnh khác hoặc không thể đến nhận trực tiếp, quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Sữa và mật
Võ Nguyễn Nhật Minh https://www.facebook.com/nhatminh.vonguyen.1

01 cuốn Vọng Sài Gòn
Nguyễn Minh Tiến https://www.facebook.com/no2myutau

01 cuốn Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt
Lý Thanh Vân https://www.facebook.com/van.gvmn

01 cuốn lịch Nhã Nam 2020
Huyền Lương https://www.facebook.com/huyen.luong.9803150
Nguyễn Nam https://www.facebook.com/icyouuuu

Mỗi bạn 01 cuốn Dám bị ghét
Lâm T. Kiệt https://www.facebook.com/13FOX07
Ngọc Hồ Lô https://www.facebook.com/banh.ngot.90

Mỗi bạn 01 cuốn Chúa ruồi
Hàn Mạch Mạch https://www.facebook.com/TieuMy.204
Pe Moon https://www.facebook.com/pe.moon.52459

Mỗi bạn 01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Hà Nguyễn https://www.facebook.com/hayeu1305
Tuyết Thiên Đường https://www.facebook.com/tuyet.thienduong

01 cuốn tự chọn trong bộ Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết
Lê Bảo Anh Banh https://www.facebook.com/profile.php?id=100006767028363

01 cuốn Khuyến học
Trần Minh Trường https://www.facebook.com/m7tran.bg

01 cuốn Ba gã say luận đàm thế sự
Nguyễn Nam https://www.facebook.com/profile.php?id=100014249713514product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.