Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 29/4 – 6/5/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​8/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 11/5/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

 

01 túi canvas, tặng:
Mai Linh: https://www.facebook.com/profile.php…

06 sổ gáy xoắn bìa màu (ghi rõ tên sổ bạn ưu tiên vào form gửi thông tin), tặng:
Hồ Trinh: https://www.facebook.com/profile.php…
Phi Điểu: https://www.facebook.com/tambiet.quakhu.35?fref=ufi&rc=p
Lê Hồng Khánh: https://www.facebook.com/profile.php…
Quỳnh Quỳnh: https://www.facebook.com/quynh.quynh.573?fref=ufi&rc=p
Nhi Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php…
Phạm Anh Tuấn: https://www.facebook.com/atp286?fref=ufi&rc=p

03 cuốn Phố phường Hà Nội xưa, tặng:
Hán Bích Hạnh: https://www.facebook.com/hanbichhanh?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Anh: https://www.facebook.com/KynChoi?fref=ufi&rc=p
Phú Hưng: https://www.facebook.com/daniel.nguyen.96199?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Thanh Ngân: https://www.facebook.com/tn.littlecaptain?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Lặng yên dưới vực sâu, tặng:
Linh Dang: https://www.facebook.com/linh.dang95?fref=ufi&rc=p
Phương Anh: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Hắt xì, tặng:
Le Tran Kim Phuong: https://www.facebook.com/phuong.le.71868?fref=ufi&rc=p
Hạ Bảo Châu: https://www.facebook.com/profile.php…

02 sổ kraft tặng:
Minh Hồng Lê: https://www.facebook.com/nicolette.materine?fref=ufi&rc=p
Thu Trang: https://www.facebook.com/katherine.trang?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namyja, tặng:
Nguyen Hong Tram: https://www.facebook.com/nguyenhong.tram.50?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chuyện ngõ nghèo, tặng:
Hà Linh: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Nước Mỹ, nước Mỹ, tặng:
Hồ Thủy: https://www.facebook.com/thuy.ho.9085?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sự đã rồi anh ngồi anh hát, tặng:
Tran Nu: https://www.facebook.com/bao.vu.39904?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sự im lặng của bầy cừu, tặng:
Hoàng Tú Anh: https://www.facebook.com/bong.leo148?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mãi yêu con, tặng:
Le Hien: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Con yêu bố chừng nào, tặng:
Nguyễn Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, tặng:
Hải Yến Vũ: https://www.facebook.com/haiyen.vu.73932646?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Số không, tặng:
Hùng Tống: https://www.facebook.com/HungLang1020

02 combo gồm 1 sổ gáy xoắn và 5 móc khóa, tặng:
Linh Tiên: https://www.facebook.com/linhtien0201?fref=ufi&rc=p
Hương Nguyễn; https://www.facebook.com/uehara.tsubasa.71?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Hà Nội thanh lịch, tặng:
Vương Minh Phương: https://www.facebook.com/profile.php…
Hoàng Hải Trịnh: https://www.facebook.com/hoanghai.trinh.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Phố phường Hà Nội xưa, tặng:
Dương Tùng Linh: https://www.facebook.com/duong.tung.linh?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Hà Nội cũ, tặng:
Thúy Hằng: https://www.facebook.com/thuyhangg97?fref=ufi&rc=p
Ngân Kim Hoàng: https://www.facebook.com/ngankimhoang21?fref=ufi&rc=p

03 cuốn Sau lưng gió bấc, Dành hết cho em, 451 độ F, tặng:
Trần Thị Ngọc Nga: https://www.facebook.com/profile.php…