Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 27/5 – 3/6/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​5/6​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 8/6/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

01 cuốn Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, tặng:
JR Paris: https://www.facebook.com/jr.paris.7?fref=ufi&rc=p

04 sổ gáy xoắn, tặng:
Nguyễn Thị Hoài Thương: https://www.facebook.com/hoaithuong190295?fref=ufi&rc=p
Viet Nga: https://www.facebook.com/little.corner.7?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Anh Thư: https://www.facebook.com/profile.php…
Quỳnh Nhi: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, tặng:
Huyền Lương: https://www.facebook.com/huyen.luong.142?fref=ufi&rc=p
Hồ Trâm Anh:https://www.facebook.com/tramanh.ho.758?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Con yêu bố chừng nào, tặng:
Yuth Sagistarius : https://www.facebook.com/sagistarius.yuth?fref=ufi&rc=p
Quỳnh Ntt: https://www.facebook.com/quynhntt?fref=ufi&rc=p

01 cuốn “Bé học tiếng Việt – 100 từ mới”, tặng:
Lệ Hằng: https://www.facebook.com/horo.pisces?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sến, tặng:
Như Nhiên: https://www.facebook.com/nhunhien?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bóng hình của gió, tặng:
Minh Phương Nguyễn: https://www.facebook.com/mistyphuong?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Sự đã rồi anh ngồi anh hát, tặng:
Nguyễn Huy Hiển: https://www.facebook.com/riozax?fref=ufi&rc=p
Kiều Anh: https://www.facebook.com/ez.naza?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Thiên môn chi hoa/Thiên môn chi uy, tặng:
Huy LeTa: https://www.facebook.com/lee.t.hyun.79?fref=ufi&rc=p
Lý Tấn Vinh: https://www.facebook.com/MinhMinh.TB?fref=ufi&rc=p

03 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Hoàng Mễ: https://www.facebook.com/hoang.my.773981?fref=ufi&rc=p
Nguyen Thanh: https://www.facebook.com/thanh.nguyenkhac.3990?fref=ufi&rc=p
Ngọc Nhựt Phạm:https://www.facebook.com/kenz.po.5?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Truyện cổ Perrault, tặng:
Diễm Quỳnh: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Người truyền kí ức, tặng:
Ý Nhiên Võ: https://www.facebook.com/sophie.papi.7?fref=ufi&rc=p