QUÀ TẶNG ( 5/8 /2017 )

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 8/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 14/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.02 sổ bìa màu:
Trần Thị Hải Yến: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010959130194&fref=ufi&rc=p
Thy Minh: https://www.facebook.com/minh.thy.35?fref=ufi&rc=p

04 sổ kraft, tặng:
Nguyễn Thị Phương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013114442495&fref=ufi&rc=p
Linh Táo: https://www.facebook.com/minhphuc.nguyen.7587370?fref=ufi&rc=p
Huỳnh Vũ: https://www.facebook.com/rainy.dn?fref=ufi&rc=p
Ong Noi Soc: https://www.facebook.com/ongnoi.soc?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Yếu con như nắng xuân, tặng:
Nguyễn Văn Phú: https://www.facebook.com/typhu.nguyen.98?fref=ufi&rc=p

01 sách và móc khóa Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, tặng:
Tiên Nguyễn: https://www.facebook.com/jc.nguyen.739?fref=ufi&rc=p

01 sách và móc khóa Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối:
Quỳnh Anh: https://www.facebook.com/Q.anhhhh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hãy chăm sóc mẹ, tặng:
Trà Nguyễn: https://www.facebook.com/thutra.mk?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ngôn từ, tặng:
Nhật Linh: https://www.facebook.com/nhatlinh.buithi.39?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhật ký ngốc xít, tặng:
Ny Trần: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009944521550&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đại dương cuối đường làng:
Ngốc Trẻ Con: https://www.facebook.com/quay.nhoc.397?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Lý Khai Phục Thế giới khác đi nhờ có bạn, tặng:
https://www.facebook.com/couplevirgo.4004?fref=ufi&rc=p

03 bạn mỗi bạn nhận 07 móc khóa:
Khờ Hề Thằng: https://www.facebook.com/sherlock.holme.9250?fref=ufi&rc=p
Khánh Quỳnh: https://www.facebook.com/poppertclove?fref=ufi&rc=p
Nguyễn NM: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004951659983&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Tống Thu Phương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318567384&fref=ufi&rc=p

ảnh (c): Hoa Anh Đào

Leave a Reply