Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 23 – 29/4/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​1/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 5/5/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

 

01 cuốn Hóa thân tặng:
Anh Đinh: https://www.facebook.com/jasper.ding.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mộ phần tuổi trẻ, tặng:
Thúy Hằng: https://www.facebook.com/thuyhangg97?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sếp nữ, tặng:
Phương Mint: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Lặng yên dưới vực sâu, tặng:
Trương Hồng Ly: https://www.facebook.com/profile.php…
Ngô Ưng: https://www.facebook.com/profile.php…

02 sổ Nhà giả kim, tăng:
Bong Phương Thảo: https://www.facebook.com/hoahue.trang.7?fref=ufi&rc=p
Ngân Vũ: https://www.facebook.com/PoohPoohPi?fref=ufi&rc=p


05 móc khóa (ghi rõ móc khóa bạn chọn khi điền vào link), tặng:
Mờ Pờ: https://www.facebook.com/danghaphuocminh?fref=ufi&rc=p
Huỳnh Loan: https://www.facebook.com/profile.php…
Nguyễn Ngọc Anh: https://www.facebook.com/meo.hen.1806?fref=ufi&rc=p
Dương Phong Hàm: https://www.facebook.com/hongluong.luong.56?fref=ufi&rc=p
Thanh Tâm: https://www.facebook.com/bummie.mun?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thân gửi sở thú, tặng:
Tuyết Loan: https://www.facebook.com/tuyet.loan.18?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Romeo và Juliet, tặng:
Minh Phương Nguyễn: https://www.facebook.com/mistyphuong?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tôn tử binh pháp, tặng:
Tùng Võ: https://www.facebook.com/profile.php…

01 sổ màu:
Nhungnhung Nguyễn: https://www.facebook.com/nhungnhung.nguyen.7?fref=ufi&rc=p

10 sổ kraft, tặng:
Hiền Anh: https://www.facebook.com/hienanhnguyenhp?fref=ufi&rc=p
Thảo Linh: https://www.facebook.com/linh.lemlinh.54390?fref=ufi&rc=p
Thu Trang Trần: https://www.facebook.com/profile.php…
Vân Em: https://www.facebook.com/vanem1996?fref=ufi&rc=p
Hùng Trương: https://www.facebook.com/hung.truong.92102?fref=ufi&rc=p
Pham Hoai Nhan: https://www.facebook.com/nhanpham1812?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Thành Nam: https://www.facebook.com/helvin.ken?fref=ufi&rc=p
Hiền Hmin: https://www.facebook.com/hien.min.547?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php…
Âu Dương Song Thiên: https://www.facebook.com/songthien.auduong?fref=ufi&rc=p

01 sổ gáy xoắn+03 móc khóa, tặng:
Giang Bành: https://www.facebook.com/angela.banh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Lâu đài, tặng:
Huyết Phương: https://www.facebook.com/profile.php…