Quà tặng [27/5/2017]

Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 20/5 – 27/5/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​29/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 1/6/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

03 sổ gáy xoắn, tặng:
Hoàng Diệu Linh: https://www.facebook.com/linhoang84?fref=ufi&rc=p
Anh Ho:https://www.facebook.com/rannieho?fref=ufi&rc=p
Khuat Ly Na: https://www.facebook.com/lynakhuat?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Le Nam: https://www.facebook.com/le.nam.3532507?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Trường Nguyễn: https://www.facebook.com/tnguyenhoang2?fref=ufi&rc=p

01 cuốn 100 từ mới chủ đề tàu thuyền xe cộ, tặng:
Linh Tô: https://www.facebook.com/nhim.xu.737?fref=ufi&rc=p

01 túi canvas + 01 Chuyện con mèo dạy hải âu bay, tặng:
Viet An: https://www.facebook.com/lvan0110?fref=ufi&rc=p

10 phần quà mỗi phần quà là 01 sổ xé + 01 móc khóa, tặng:
Mai Kỳ Tuyết: https://www.facebook.com/kytuyet.95?fref=ufi&rc=p
Mỹ Hương: https://www.facebook.com/my.huong.96930?fref=ufi&rc=p
Ninh Ninh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008042268976&fref=ufi&rc=p
Nguyễn Văn Phú: https://www.facebook.com/typhu.nguyen.98?fref=ufi&rc=p
Nam Phương: https://www.facebook.com/namphuong.nguyenle?fref=ufi&rc=p
Phạm Lý: https://www.facebook.com/pham.ly.9250?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Quang Minh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009594887432&fref=ufi&rc=p
Yen Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004652290390&fref=ufi&rc=p
Nguyễn Thị Linh Chi: https://www.facebook.com/chibeo.bachduong?fref=ufi&rc=p
Ngọc Thương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616562445&fref=ufi&rc=p

 

Leave a Reply