Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 17/6 – 24/6/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 24/6/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 29/6/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Con đường hồi giáo, tặng:
Thien Chien Trinh: https://www.facebook.com/thienchien.trinh?fref=ufi&rc=p

04 sổ kraft, tặng:
Hoàng Anh Mạc Vũ: https://www.facebook.com/hoanganh.macvu?fref=ufi&rc=p
Tử Kỳ: https://www.facebook.com/ky.tu.9803?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Thùy Trang: https://www.facebook.com/profile.php…
Phuong Tran: https://www.facebook.com/profile.php…

01 ô Nhã Nam, tặng:
Hương Thiên: https://www.facebook.com/huong.d.zai?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Một ngày của bố, tặng:
Anh Phương: https://www.facebook.com/profile.php…
Thanh Xuân: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Tù nhân của thiên đường, tặng:
Sông Thương: https://www.facebook.com/thuong.song.16906?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Quá trẻ để chết, tặng:
Diễm Quỳnh: https://www.facebook.com/sanala.mar?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Làn hơi ấm, tặng:
Ngọc Hà: https://www.facebook.com/ngocha290998?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ, tặng:
Hồng Ân: https://www.facebook.com/tranthi.hongan.5?fref=ufi&rc=p
Nhat Khong: https://www.facebook.com/kvnhat?fref=ufi&rc=p

01 sổ gáy xoắn màu, tặng:
Trần Văn Hải Nam: https://www.facebook.com/tranvan.hainam?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thân gửi sở thú, tặng:
Chi Quỳnh Chi: https://www.facebook.com/chisun.aki1012?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiện, ác và smartphone, tặng:
Trịnh Xuân Cung: https://www.facebook.com/Cungxt?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trai nước Nam làm gì, tặng:
Tuyên Phan: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Ngọc Huyền Từ: https://www.facebook.com/huyentu.ngoc2002?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Có một phố vừa đi qua phố, tặng:
Nguyễn Quang Minh: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Hằng Kit: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn cuốn Chuyện tình đích thực siêu buồn, có chữ kí dịch giả, đóng thêm triện đỏ Nhã Nam tặng:
Chanh Muối Nguyễn: https://www.facebook.com/ZaiKho.nguyen?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đêm núm sen, tặng:
Bích Ngọc: https://www.facebook.com/bich.ngoc.1000?fref=ufi&rc=p