Quà tặng 24/10


NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐAY, vui lòng ĐỌC KỸ THÔNG BÁO và gửi tin nhắn cho Cô thủ thư Nhã Nam: https://www.facebook.com/cothuthu.nhanam.7.
*Cô thủ thư sẽ tổng hợp thông tin và 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎.
Bạn cần gửi tin nhắn 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟐𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.

Quà tặng 24/10

1 cuốn sách giá bìa dưới 120k:
Nguyệt Nguyễn (https://www.facebook.com/pupp.nguyet)

1 cuốn Bút ký người đi săn:
Phương Thảo (https://www.facebook.com/phuongthaowtf)

1 cuốn Ăn uống đúng cách – Bộ quy tắc ẩm thực lành mạnh:
Ánh Dương Lê (https://www.facebook.com/anhduong.le.56481379)

1 cuốn Hannibal:
Nguyễn Thanh (https://www.facebook.com/yenvy.nguyenthanh.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.