QUÀ TẶNG (23/9/2017)

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 25/9/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 28/9/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Lá thư hè, tặng:
Nguyễn Thanh Vân: https://www.facebook.com/vannguyenthanh.ftu?fref=ufi&rc=p

01 sổ màu:
Thanh Phương: https://www.facebook.com/tongthithanhphuong?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu:
Phạm Phúc Hậu: https://www.facebook.com/phuchau.pham.927?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Em bé đến từ đâu:
Luu Dai Trang: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Chuyện nhỏ Sài Gòn, tặng:
Lê Quang Thành: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Nuôi dạy con kiểu cá heo, tặng:
Giang Phương Minh: https://www.facebook.com/mtchanh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chuyện con chó tên là Trung Thành, tặng:
Khanh Loan: https://www.facebook.com/khanh.loan.750?fref=ufi&rc=p

04 sổ kraft, tặng:
Lê Ngọc Bảo: https://www.facebook.com/mh370.4ever?fref=ufi&rc=p
Nguyen Tuong Vi: https://www.facebook.com/vi.nguyentuong.7?fref=ufi&rc=p
Phan Nhật Thảo Nguyên: https://www.facebook.com/nguyen.phan.112?fref=ufi&rc=p
Vũ Ngọc Minh Thu: https://www.facebook.com/minhthu.vungoc.90?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tâm hồn cao thượng:
Phan Quỳnh Anh: https://www.facebook.com/tranthi.quynhanh.38?fref=ufi&rc=p

01 Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi kèm chữ ký dịch giả:
Khoa Đăng Võ: https://www.facebook.com/dangkhoa.vo.33?fref=ufi&rc=p

Leave a Reply