Quà tặng [22/7/2017]

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 24/7/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 27/7/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 sổ bìa màu:
Nguyễn Đức Anh: https://www.facebook.com/legend.lion.2k…

04 sổ kraft, tặng:
Tuong Lam: https://www.facebook.com/profile.php…
Dương Ngân Hà: https://www.facebook.com/nganha.duong.5?fref=ufi&rc=p
Thảo Nga: https://www.facebook.com/profile.php…
Lưu Lười: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Triết học kỳ thú, tặng:
Trang Kiu: https://www.facebook.com/TrangSmileMaximum?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiên văn hấp dẫn, tặng:
Oanh Le: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Tù nhân của thiên đường, tặng:
Phạm Nguyễn Nguyệt Hà: https://www.facebook.com/PhamNguyenNguyetHa?fref=ufi&rc=p

2 bạn mỗi bạn nhận 2 móc khóa (ghi rõ móc khóa mình muốn, nếu hết Ad sẽ đổi sang một móc khóa bất kỳ):
Phương Dung: https://www.facebook.com/phuongdung.le.902?fref=ufi&rc=p
Ngọc Diệp: https://www.facebook.com/ngoc.diep07?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hắt xì, tặng:
Hải Yến: https://www.facebook.com/heomup.kutestellar?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hoa mộng ảo, tặng:
Đức Trần; https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Một mình ở châu Âu, tặng:
Trịnh Ngọc Như: https://www.facebook.com/trinhngoclulu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thằng Khờ, tặng:
An Văn Nguyễn: https://www.facebook.com/beegxnxxmofos?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, tặng:
Trung Beos: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Trên đường, tặng:
Vũ Việt Anh: https://www.facebook.com/vietanh.vu.524?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mãi yêu con, tặng:
Phạm Thị Thu Hiền: https://www.facebook.com/beh.ut.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Cậu bé ăn sách phi thường, tặng:
Thùy Anh Nguyễn: https://www.facebook.com/thuyanh.nguyen.549?fref=ufi&rc=p

01 sổ Cô gái trên tàu, tặng:
Phan Phan Huế: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Ba ơi mình đi đâu có chữ ký dịch giả, tặng:
Trần Linh: https://business.facebook.com/tranlinh2013?fref=ufi&rc=p
Diễm Lệ Thị Trần: https://business.facebook.com/thitran.diemle?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Một mình ở châu Âu, tặng
Tú Ngọc: https://www.facebook.com/tu.oc.90?fref=ufi&rc=p

ảnh: (c) diều đơn

Leave a Reply