Quà tặng [22/4/2017]

Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 17 – 22/4/2017.
NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​3/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 24/4/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….


01 cuốn Khoa học cực ngầu, tặng:
Khen Vũ: https://www.facebook.com/khen.vu.39?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Khuyến học, tặng:
Phạm Lý: https://www.facebook.com/pham.ly.9250?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, tặng:
Thao Thu: https://www.facebook.com/Egoist.To?fref=ufi&rc=p

03 combo sổ + móc khóa, tặng:
Hằng Byy: https://www.facebook.com/ongluoingungay?fref=ufi&rc=p
Cẩm Nhung: https://www.facebook.com/giotnangtraimua?fref=ufi&rc=p
Kim Hau Tran: https://www.facebook.com/kimhau.tran?fref=ufi&rc=p

03 sổ màu, tặng:
Trịnh Hiền: https://www.facebook.com/hien.trinhthithu.714?fref=ufi&rc=p
MH Trần: https://www.facebook.com/profile.php…
Lê Thúy An: https://www.facebook.com/AnAnBaoBinh281?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tiền của bạn, tặng:
Ngọc An Nguyễn: https://www.facebook.com/ngocan.nguyen1?fref=ufi&rc=p

01 túi canvas Nhóc Nicolas, tặng:
Dư Hồng Vân: https://www.facebook.com/hongvan.du.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, tặng:
Lu Na: https://www.facebook.com/nguyenthi.haanh.9?fref=ufi&rc=p

03 sổ kraft, tặng:
Phan Như: https://www.facebook.com/tjn.ki?fref=ufi&rc=p
Dương Cưu: https://www.facebook.com/aries.nguyen.16?fref=ufi&rc=p
Hoàng Ân: https://www.facebook.com/junya.flve?fref=ufi&rc=p

01 sổ kraft + 2 móc khóa, tặng:
Majo Ariehen: https://www.facebook.com/nayami.kokoro?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đợi đến lượt, tặng:
Nguyễn Hoàng Duy: https://www.facebook.com/duy.h.nguyen.583?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trâm 3, tặng:
Tiểu Miêu Nhi: https://www.facebook.com/tieumieunhi?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trầm 2, tặng:
Trà My: https://www.facebook.com/tieu.phi.tu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dịch từ TIẾNG YÊU sang TIẾNG VIỆT, tặng:
Hoàng Ngọc Mai: https://www.facebook.com/mit.maimeo

03 phần quà từ Nhã Nam và tác giả Nguyên Kan, tặng:
HongAnh Nguyen: https://www.facebook.com/hong.ying.10
Nguyễn Thị Bích Ngọc: https://www.facebook.com/nguyenthibichngoc.141
Nguyễn Trang: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014073307010

Leave a Reply