Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 13/5 – 20/5/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​22/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 27/5/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

04 sổ gáy xoắn, tặng:
Nga Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011785311797&fref=ufi&rc=p
Trần Lưu Phương Thảo:https://www.facebook.com/phuongthao.tlpt?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Hiền: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013180662416&fref=ufi&rc=p
Anne Nguyễn:https://www.facebook.com/quynhtrang.nguyen.5680?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Hồ Thủy: https://www.facebook.com/thuy.ho.9085?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay, tặng:
Phạm Thanh Lịch: https://www.facebook.com/thanhlich.pham.16?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chết cho tư tưởng, tặng:
Linh Ngo: https://www.facebook.com/linhlinh.ngongo?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bí mật của Naoko, tặng:
Thùy Phương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009818859860&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Thu Phong: https://www.facebook.com/tusa192?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, tặng:
Nguyễn Quốc Dũng: https://www.facebook.com/jony.smile?fref=ufi&rc=p