Quà tặng 19/10

Quà tặng 19/10

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY, vui lòng ĐỌC KỸ THÔNG BÁO và gửi tin nhắn cho Cô thủ thư Nhã Nam: https://www.facebook.com/cothuthu.nhanam.7.
*Cô thủ thư sẽ tổng hợp thông tin và 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎.
Bạn cần gửi tin nhắn 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟐𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.

1 cuốn 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho Trái đất:
Cao Mai Huệ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009699046163)

1 cuốn sách giá bìa dưới 120k:
Thục Nguyên (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006361029131)

1 cuốn Phố nhà thờ:
My Nè (https://www.facebook.com/moondust16)

1 cuốn Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo tập 2 cho 2 bạn:
Kurumi Nguyen (https://www.facebook.com/kurumi.nguyen.712)
Huu Quang Nguyen (https://www.facebook.com/quangodd)

1 cuốn Thợ xăm ở Auschwitz:
Lâm Mỹ Duyên (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014207799429)

1 cuốn sách ảnh Hà Nội 1967 – 1975:
Yến Yến (https://www.facebook.com/yenkuppj125)

1 cuốn Babel – Vòng quanh thế giới qua 20 ngôn ngữ:
Thanh Ngân Huỳnh Nguyễn (https://www.facebook.com/illuminasonry.13)

1 cuốn Để yên cho bác sĩ hiền:
Nguyễn Mỹ Phúc (https://www.facebook.com/myphuc.nguyen.3110)

Leave a Reply

Your email address will not be published.