Quà tặng [17/6/2017]

Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 10/6 – 17/6/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 19/6/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 22/6/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Nỗi lo âu về địa vị, tặng:
Hòa Nguyễn : https://www.facebook.com/la.fraise.2345?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, tặng:
Nguyễn Quốc Dũng; https://www.facebook.com/jony.smile?fref=ufi&rc=p

06 sổ kraft, tặng:
Hồng Hạnh: https://www.facebook.com/hanh.minniecassiopeia?fref=ufi&rc=p
Lê Quỳnh Trang: https://www.facebook.com/trang.noonmool?fref=ufi&rc=p
Bống Mọt Sách: https://www.facebook.com/nguyethang.le.180?fref=ufi&rc=p
Phạm Khả Khoa Nguyên: https://www.facebook.com/khoanguyen.phamkha?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Đặng Chung Nguyên: https://www.facebook.com/profile.php…
Quynh Dao Thi: https://www.facebook.com/rubis86?fref=ufi&rc=p

02 sổ gáy xoắn bìa màu, tặng:
Trang Nguyễn: https://www.facebook.com/trangnguyenhaco?fref=ufi&rc=p
Trương Hương Quỳnh: https://www.facebook.com/huongquynh.truong.5?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Em làm ơn im đi được không, tặng:
Minh Tâm: https://www.facebook.com/pi.chan.35?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những lần ta chia tay, tặng:
Viet-Ha Le: https://www.facebook.com/viethale216?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Quân vương, tặng:
Nguyễn Thiên Tiếu: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Rừng Na Uy, tặng:
Bùi Lê Hoàng: https://www.facebook.com/hoangmeo820?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Phan Như Quỳnh: https://www.facebook.com/phannhuquynhhy?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hoàng tử bé, tặng:
Ngọc Ỉn: https://www.facebook.com/profile.php…

1 cuốn Đời cơ bản là buồn….cười , tặng:
Phương Đông: https://www.facebook.com/chan.vai.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Về nhà, tặng:
Nguyễn Trúc Huyền Chi: https://www.facebook.com/profile.php…

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: