Quà tặng (1/7/2017)

Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các minigame tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 24/6 – 1/7/2017.

  NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 3/7/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 6/7/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.06 sổ kraft, tặng:
Bé Tiênn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008759744873&fref=ufi&rc=p
Trần Hồng Ân: https://www.facebook.com/hongantran.315?fref=ufi&rc=p
Ngọc Hương: https://www.facebook.com/copengox.ngox?fref=ufi&rc=p
Ok Rim: https://www.facebook.com/maply.tran?fref=ufi&rc=p
Hoàng Bích Ngọc: https://www.facebook.com/tho.ngoc.581?fref=ufi&rc=p
Danh Đặng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009728383888&fref=ufi&rc=p

02 sổ lò xo màu, tặng:
Lê Thị Thảo Vân: https://www.facebook.com/thaovan.vinnie.293?fref=ufi&rc=p
Nhinh Bắp: https://www.facebook.com/nhinhs.xoners?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trầm 4, tặng:
Trần Nhu:https://www.facebook.com/phuthu.nho.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Cô gái trên tàu có chữ ký dịch giả, triện son NN tặng:
Vũ Ngọc Ánh: https://www.facebook.com/ngocanh.anh.7547?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bức xúc không làm ta vô can, tặng:
Phạm Hà Phương: https://www.facebook.com/haphuong.pham.9619?fref=ufi&rc=p


01 cuốn Nghệ thuật tư duy rành mạch, tặng:
Hằng Byy: https://www.facebook.com/ongluoingungay?fref=ufi&rc=p

​02 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Nguyễn Ngọc Phương: https://www.facebook.com/ngocphuong.nguyen.9461
Phương Lê: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007250680209


01 cuốn Cuốn sách của Perle, tặng:
Khánh Vy: https://www.facebook.com/waddles.bleh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ăn, cầu nguyện, yêu, tặng:
Nguyễn Hồ Mai Phương:https://www.facebook.com/maihuong.nguyenho?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Quá trẻ để chết tặng:
Nguyễn Như Quỳnh: https://www.facebook.com/minhlaQuynhdethuong?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiên văn hấp dẫn, tặng:
Nguyen Hong Tram: https://www.facebook.com/nguyenhong.tram.50?fref=ufi&rc=p​

Leave a Reply