QUÀ TẶNG (16/9/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 18/9/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/9/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Coralne, có chữ ký của dịch giả tặng:
Hoàng Hăng Hái: https://www.facebook.com/hoang.phanphuocminh…

01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, tặng:
Dũng Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php…

06 sổ kraft, tặng:
Lê Huyền Linh: https://www.facebook.com/huyenlinh.le.94?fref=ufi&rc=p
Mon Ji:https://www.facebook.com/mon.ji.39?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php…
Phạm Ngọc Vũ: https://www.facebook.com/ngocvu.pham.71697?fref=ufi&rc=p
Thuan Nguyen: https://www.facebook.com/smile.thuannguyen?fref=ufi&rc=p
Tuấn Ngô: https://www.facebook.com/ngo.tuan.31149?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sách Em sẽ đến cùng cơn mưa, tặng:
Ngọc Ánh: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Có một phố vừa đi qua phố, tặng:
Trần Hương Giang: https://www.facebook.com/ginnifertran?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Cẩn thận khi ở nhà, tặng:
Lê Phương Nga: https://www.facebook.com/ginnifertran?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đàng hoàng nơi công cộng, tặng:
Thân Ngọc Thủy: https://www.facebook.com/wild.rose.18?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Biết phòng tránh kẻ xấu, tặng:
VT Van: https://www.facebook.com/vu.t.van.1?fref=ufi&rc=p

01 An toàn khi ra ngoài, tặng:
Thanh Trang Nguyen: https://www.facebook.com/nguyenthanhtrang.trang…

01 cuốn Điềm tĩnh và nồng nhiệt, tặng:
Tử Dương: https://www.facebook.com/nhat.huyen.18?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ngôn từ, tặng:
Trần Thị Linh: https://www.facebook.com/thilinh.tran.9803…

02 cuốn Mùa thu của cây dương, tặng:
Bảo Thy: https://www.facebook.com/btnguyen.bt?fref=ufi&rc=p
Mộc Kim Chi Miên: https://www.facebook.com/chi.nguyenthi.980?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trầm 4, tặng:
Diệu Linh: https://www.facebook.com/bopxu?fref=ufi&rc=p
Huyền Trần: https://www.facebook.com/huyen.tran.148?fref=ufi&rc=p

01 Nam kỳ danh nhân, tặng:
Bui Thanh Duong: https://www.facebook.com/bui.thanhduong.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa, tặng:
Loan Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php…

03 sổ màu, tặng:
Nguyễn Phương Nhi: https://www.facebook.com/comay.nguyen.507…
Văn T.Liên: https://www.facebook.com/profile.php…
Gấu LaAn: https://www.facebook.com/wildwindkr?fref=ufi&rc=p

Ảnh: (c) Chi Na Chan

Leave a Reply