Quà tặng [15/7/2017]

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 17/7/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 20/7/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

07 sổ kraft, tặng:
Nhựt Hào Hồ: https://www.facebook.com/honhuthao.cristiano
Hoàng Trân Lê; https://www.facebook.com/hoangtran.lam.98
Hồng Dương: https://www.facebook.com/eu.amo.56
Trần Thị Ngọc Tú: https://www.facebook.com/ngoctu.julie
Phan Phước Minh Hoàng: https://www.facebook.com/hoang.phanphuocminh
Lạp Lạp: https://www.facebook.com/aunhuoc.lap
Đinh Trường: https://www.facebook.com/truong.dinh.549668

01 cuốn Khi ta mơ quá lâu, tặng:
Phuong Bui: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015075617868

01 cuốn Quân vương, tặng:
Nhj Buj: https://www.facebook.com/hjhj.ogre
01 cuốn Hắt xì, tặng:
Thảo Thương: https://www.facebook.com/heo.tho.7773

01 cuốn Bên phía nhà Swann, tặng:
Oanh Móm: https://www.facebook.com/oanhmom1996
01 cuốn Giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng, tặng:
Bùi Thư: https://www.facebook.com/thubt87

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Vân Vân: https://www.facebook.com/van.vann.370

01 cuốn Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?, tặng:
Phan Đăng: https://www.facebook.com/huy.phandang234

4 bạn nhận mỗi bạn 2 móc khóa (ghi rõ móc khóa bạn chọn, nếu mẫu hết Admin sẽ đổi sang một mẫu bất kỳ):
Thanh Pham: https://www.facebook.com/heliisheli
Pi: https://www.facebook.com/thanhlam.mai.77
Lanna Lê: https://www.facebook.com/lana.le.739
Lại Thị Thanh Trang: https://www.facebook.com/laithi.t.trang

01 cuốn Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ, tặng:
Tẩy Linh: https://www.facebook.com/Taylinh0912

01 cuốn Có một phố vừa đi qua phố, tặng:
My Phan: https://www.facebook.com/my.phan.5074644


01 cuốn Lính bắn tỉa Mỹ, tặng:
Trần Khánh Linh: https://www.facebook.com/legeolier.deazkaban

Leave a Reply

%d bloggers like this: