Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 7/5 – 13/5/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​15/5​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 19/5/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

 

01 cuốn Về nhà, tặng:
Nguyễn Châu: https://www.facebook.com/blues.king.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ, tặng:
Dương cưu: https://www.facebook.com/aries.nguyen.16?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, tặng:
Loan Lê: https://www.facebook.com/loanlt25?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, tặng:
Ngô Thu Hồng: https://www.facebook.com/hong.ngothu.3150?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những lần ta chia tay, tặng:
Đoàn Diệu Linh: https://www.facebook.com/pho.dieulinh.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Gái phượt, tặng:
Hoàng Hà: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Thiện, ác và smartphone, tặng:
Vũ Ngọc Mai: https://www.facebook.com/ngocmai.62?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trái tim cất trong chai, tặng:
Thu Pham Mai: https://www.facebook.com/thu.phammai?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Để con được ốm, tặng:
Nguyễn Thùy Nhiên: https://www.facebook.com/nhien.ha.16?fref=ufi&rc=p

04 sổ gáy xoắn, tặng:
Nguyễn Hiền:https://www.facebook.com/profile.php…
Xuân Phú: https://www.facebook.com/ji.sonut?fref=ufi&rc=p
Đờ Năng Nhoi: https://www.facebook.com/machu.picchu.900?fref=ufi&rc=p
Kim Minh Thuy: https://www.facebook.com/kim.m.thuy?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đời về cơ bản là buồn cười, tặng:
Bảo Ngư: https://www.facebook.com/ngu.bao.33?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bắt trẻ đồng xanh, tặng:
Nga Nguyen: https://www.facebook.com/nga.thuy.568294?fref=ufi&rc=p

01 Những tiểu thư hồi giáo, tặng:
Nguyễn Thị Hoài Thương: https://www.facebook.com/hoaithuong190295?fref=ufi&rc=p


01 cuốn Ruột ơi là ruột, tặng:
Misa Tran: https://www.facebook.com/neverland25?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Tuyền Thanh Nguyễn: https://www.facebook.com/childish.gumiho?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dịch từ TIẾNG YÊU sang TIẾNG VIỆT, tặng:
Phung Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php…