QUÀ TẶNG (12/8/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 15/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Kim Ngưn Nguyễn: https://www.facebook.com/cadencekiukiu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tặng:
Nấm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004004318173&fref=ufi&rc=p

01 sổ Rừng na uy, tặng:
Dương Trang: https://www.facebook.com/duongtrang1410?fref=ufi&rc=p

03 sổ kraft, tặng:
Ngoc Vu: https://www.facebook.com/hobeybey.null?fref=pb&hc_location=profile_browser
Thu Uyen: https://www.facebook.com/alliechu28?hc_ref=ARSU6pWS8sUHD2_fje_AozZwPZIvMiKkizIZs1NwO6FW5eyNna79dt4tVI5zrMuKSVg
Diệu Nhân: https://www.facebook.com/nguyendieu.nhan?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bí mật của Naoko, tặng:
Hương Trang: https://www.facebook.com/huongtrang4?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Kiêu hãnh và định kiến, tặng:
Hồng Nhung: https://www.facebook.com/Sunshine.btl?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiên môn chi uy, tặng:
Cát Lún: https://www.facebook.com/gio.taybac.9?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Thiên môn công tử, tặng:
Huyền Hương: https://www.facebook.com/chic.ky.142?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Quang Minh: https://www.facebook.com/nqmthptpl?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Coraline, tặng:
Lý Quỳnh Hân: https://www.facebook.com/quynh.han.908?fref=ufi&rc=p
Nga Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007585960309&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đại dương cuối đường làng, tặng:
Nguyễn Thu Uyên: https://www.facebook.com/Juwonie?fref=ufi&rc=p

Leave a Reply