QUÀ TẶNG (1/10/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 2/10/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 5/10/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 Anh chàng Hobbit, tặng:
Phạm Thúy Quỳnh: https://www.facebook.com/pham.thuyquynh.5437?fref=ufi&rc=p

02 sổ kraft:
Yumi Bee:https://www.facebook.com/yumibee2017?fref=ufi&rc=p
Tran Vinh Quang: https://www.facebook.com/eddie.tran.714?fref=ufi&rc=p

01 sổ bìa màu, tặng:
Hà Thu: https://www.facebook.com/zolee2205?fref=ufi&rc=p

01 Những thành phố trôi dạt, tặng:
Phan Thảo: https://www.facebook.com/phanthao05?fref=ufi&rc=p

01 Alice lạc vào xứ diệu kỳ và đi qua tấm gương, tặng:
Vũ Ngọc Minh Thu: https://www.facebook.com/minhthu.vungoc.90?fref=ufi&rc=p

01 Thay đổi tư duy trong bán lẻ, tặng:
Trần Thu Hiền: https://www.facebook.com/thanhhang.tran.56027?fref=ufi&rc=p

01 Mẹ xấu, tặng:
Tuyết Nhung: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012741070329&fref=ufi&rc=p

02 sổ xé, tặng:
Phương Nguyễn: https://www.facebook.com/phuongqhx?fref=ufi&rc=p

01 Chỉ là sách thôi, tặng:
Thị Quếnh: https://www.facebook.com/thiquenh?fref=ufi&rc=p

01 Máu thời gian, tặng:
Ngọc Huyền: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194549750&fref=ufi&rc=p

01 Lý triều dị truyện, tặng:
Ngô Duy Anh Tuấn: https://www.facebook.com/tuan.ngo.921?fref=ufi&rc=p

02 Havard bốn rưỡi sáng, tặng:
Nguyễn Thanh Thủy: https://www.facebook.com/nguyen.thanhthuy.142?fref=ufi&rc=p
Tấn Tấn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011149050558&fref=ufi&rc=p

Combo 01 cuốn Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối + 01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki tặng:
Dung Thái: https://www.facebook.com/dung.thai.1654700?fref=ufi&rc=p

01 Làng quê đang biến mất, tặng:
An Yên: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014094250557&fref=ufi&rc=p

05 combo gồm 01 sổ gáy xoắn + 05 móc, tặng:
Bá Hậu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011761976373&fref=pb&hc_location=profile_browser
Hà My: https://www.facebook.com/nhocluoihayan?fref=pb&hc_location=profile_browser
Ngọc Phạm: https://www.facebook.com/phamngoc15333?fref=pb&hc_location=profile_browser
Trương Quang Đại: https://www.facebook.com/takojuu0611?fref=pb&hc_location=profile_browser
Đỗ Trung Đức: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015429884827&fref=pb&hc_location=profile_browser

05 Chuyện con chó tên là trung thành, tặng:
Lê Thiện: https://www.facebook.com/le.trithien.7?hc_ref=ARTuPug_RNuqHtCDjNSMhHIQazekkYni5BsAkRMq9uyOIGc9KVdzyAk8GHuGp5ZAgWs
Phương Dâu: https://www.facebook.com/dau.pororo?hc_ref=ARS4G2B0upEl7QvqgUH9W-Li_etJ8NFRVrZ-0F7y01rFep8oxVsEeu0gHA6DuSuQP3Y
Thao Vy Nguyen: https://www.facebook.com/veedateu?hc_ref=ARR9ofOvEs6pDuxWuMgmva0XE_cAO06vi9wJpP0nsO25lrjZGafduuRwIx4n49qYPWc
Ánh Phượng: https://www.facebook.com/be.mituot.1460?hc_ref=ART9Zjlt5dgl2XlfOSV1_DvplHSuI-QmTObky8LRQvmc1vIxRzl_ZnokFQXN1685rL4
Hoàng Kim Oanh: https://www.facebook.com/hoangkimoanh9196?hc_ref=ARQ6qzlepUhezmP1mw1B63dH2vUMHSIkjCIoVA9r5XZt4hJrIodsf_VpG6iWPr0yWX8

05 Hồ (Kawabata), tặng:
Xuan Lan: https://www.facebook.com/xuan.lan.146?hc_ref=ARQ7Sjv70UKpkajziVN3Cy89w24XbSnFqdIk6tWbAQmMDtt8-JcA2eDYwXsdC5MBxi4
Nguyễn Hằng: https://www.facebook.com/langle.1a?hc_ref=ARTR6IGRGHRFTfRZbFwMt39BFtzxsE-EQv03s_7IdTLhyNatT1xTKmp358pdxNFfRIs
Thảo Bún: https://www.facebook.com/thaobun15?hc_ref=ARSkRXnDgqDLJcSD9H1jq1bO8pmwuykt6AWqEf9W5MvhSprnPZ-Mpkww-n6GZKhYa48
Đỗ Phạm My Sa: https://www.facebook.com/my.sa.564?hc_ref=ARTcH_8GfRruRi45osKMuX2PzM6N1vANk-ReXsjRGX8iMvnETLo02T6Ma3nEEZ5ObDo
Hoàng Tuấn Vũ: https://www.facebook.com/vu.5387264?hc_ref=ARS7T6R13RWA4YWHUP82Y-iVPFwfsj8-YCsoID7ROSsJ_CIRurIU9k2tdzDRtj5dMCQ

05 cuốn danh tác bất kỳ, tặng:
Thu Thảo: https://www.facebook.com/bubu.kute.31?fref=ufi&rc=p
Đặng Vân Anh: https://www.facebook.com/tocvang.hoe.75?fref=ufi&rc=p
Hương Lan Vũ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007423186483&fref=ufi&rc=p
Diễm Hương: https://www.facebook.com/dejngua.toy?fref=ufi&rc=p
Phạm Hà Phương: https://www.facebook.com/haphuong.pham.9619?fref=ufi&rc=p

 

Leave a Reply