Quà tặng [10/6/2017]

Đây là danh sách các bạn được nhận quà trong các tổ chức trên trang Facebook Nhã Nam tuần từ 3/6 – 10/6/2017.

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH, hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày ​12/6​/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.​ Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 15/6/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký, các tỉnh khác cũng sẽ chuyển đi từ ngày này….

01 cuốn Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, tặng:
Đỗ Quyên: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Lolita, tặng:
Tuyết Lã: https://www.facebook.com/tuyet.la.148?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Khu vườn mùa hạ, tặng:
Bùi D.Khánh: https://www.facebook.com/khanh.buiduy.92?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Số không, tặng:
Bùi Quang Trọng: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Cô gái Brooklyn, tặng:
Thùy Trang Luna: https://www.facebook.com/thuytrang.luna?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Một lít nước mắt, tặng:
Huyen Nguyen: https://www.facebook.com/nhim.xuxi.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Phan Huỳnh Ngọc Trúc: https://www.facebook.com/ngoctruc.phanhuynh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Kitchen, tặng:
Đỗ Hồng Nhung: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Con chim phụng cuối cùng, tặng:
Nguyễn Văn Phú: https://www.facebook.com/typhu.nguyen.98?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ruột ơi là ruột, tặng:
Kien Nguyen: https://www.facebook.com/nguyenkienlqt?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chiến tranh và chiến tranh, tặng:
Hán Bích Hạnh: https://www.facebook.com/hanbichhanh?fref=ufi&rc=p

07 sổ kraft, tặng:
Ha My: https://www.facebook.com/profile.php…
Le Minh Thuan: https://www.facebook.com/le.m.thuan.1?fref=ufi&rc=p
Quỳnh Mai: https://www.facebook.com/quynh.mai297?fref=ufi&rc=p
Vương Hương: https://www.facebook.com/huong.vuong.775?fref=ufi&rc=p
Đoàn Minh Thư: https://www.facebook.com/vien.keo.1257?fref=ufi&rc=p
Chen Ying: https://www.facebook.com/chuot.dien.3?fref=ufi&rc=p
Thùy Dung: https://www.facebook.com/thuydung.ngothi.39?fref=ufi&rc=p

01 combo sổ gáy xoắn và 3 móc khóa, tặng:
Trang Trang: https://www.facebook.com/trang.nguyen.167527

01 cuốn Bóng ma trong nhà hát, tặng:
Thùy Phương: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Tôi du hành một mình, tặng:
Thùy Linh Nguyễn: https://www.facebook.com/lala.liti?fref=ufi&rc=p

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: