Những khoảnh khắc tại Nhã Nam Books N’ Coffee Sài Gòn

Ảnh do các bạn độc giả gửi đến Nhã Nam.


Ảnh: Nguyễn Quốc Dũng


Phạm Thị Thanh Thảo


Lê Bích Dung


Yến Yến


Yến Yến


Thanh Ngân

Leave a Reply