Những khoảnh khắc tại Nhã Nam Books N’ Coffee Sài Gòn

Ảnh do các bạn độc giả gửi đến .


Ảnh: Nguyễn Quốc Dũng


Phạm Thị Thanh Thảo


Lê Bích Dung


Yến Yến


Yến Yến


Thanh Ngân

Leave a Reply

%d bloggers like this: