Nhóc Nicolas

“Những quyển Nicolas đầu tiên mình được đọc là từ tay của người bạn đời bây giờ. Đó là hôm hẹn hò riêng đầu tiên của hai đứa vẫn với tư cách là bạn và mình cứ nghĩ là sẽ ngại ngùng kinh lên được. Thế mà nhìn thấy anh, đứng dưới nắng lấp loáng, cười hiền và nhét vào tay mình 4-5 quyển truyện gì đó có vẻ cho trẻ con, mình thấy thú vị kinh lên được :”> Và hôm đó chúng mình đã nói với nhau hàng đống chuyện và cười rất chi là nhiều.
Giờ là vợ chồng rồi, đi hiệu sách với nhau anh vẫn thường tìm xem có tập Nicolas nào mới không?. Nhưng tất nhiên giờ mình là người trả tiền. Nghiêm túc đấy!”

® Nguyễn Thị Diệu Hằng

Leave a Reply