Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương nói về cuốn sách Bàn về văn minh

Bàn về văn minh

Thứ 7 (7/7/2018) tại chương trình cà phê Thứ Bảy, dưới sự chủ trì của Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương đã nói về cuốn sách Bàn về văn minh của Fuzuzawa Yukichi, dưới đây là video phần trình bày của anh:

Phần 1:

Phần 2:

Các bạn có thể đọc thêm Lời giới thiệu cuốn sách Bàn về Văn minh của nhà văn Nguyên Ngọc tại đây.

Leave a Reply

%d bloggers like this: