Nhà giả kim, Paulo Coelho,

“Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước.”

Nhà giả kim, Paulo Coelho, Lê Chu Cầu dịch