Nhà giả kim, Paulo Coelho

Nhà giả kim, Paulo Coelho

“Cậu nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy…”

Nhà giả kim, Paulo Coelho

Leave a Reply

%d bloggers like this: