Nhà giả kim, Paulo Coelho

“Cậu nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy…”

Nhà giả kim, Paulo Coelho