Một số bài viết về ĐÊM NÚM SEN đăng trên báo chí

Tổng hợp một số bài viết trên báo chí về cuốn tiểu thuyết “bom tấn” của văn học Việt Nam năm 2017: Đêm núm sen của – một cuốn tiểu thuyết có số phận long đong đã được xuất bản sau hơn nửa thế kỷ từ khi nó được viết ra.

Báo Sức khỏe Đời sống

Leave a Reply

%d bloggers like this: