Một lít nước mắt


 “Không được nghĩ mình là kẻ bất hạnh. Nếu nhận thức được rằng còn có nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều, ta sẽ càng thêm bễn bỉ

Bài dự thi Ảnh đẹp quote hay 2019

Leave a Reply