Một buổi sáng ở Nhã Nam

Các bạn nhỏ được cô giáo dẫn đi chọn sách. Các bạn ấy líu lo tưng bừng cả một góc phố. Bạn nào cũng chọn được cuốn sách yêu thích cho riêng mình. Rồi hớn hở ríu rít khoe với nhau, khoe với các cô. Nhã Nam luôn rộng cửa đón các bạn nhỏ tới vui với sách <3

Leave a Reply