MẸ – Hélène Delforge và Quentin Greban

MẸ – Hélène Delforge và Quentin Greban

“con sẽ có bước đi đầu tiên
cuốn sách đầu tiên
bức vẽ đầu tiên
sải bơi đầu tiên
bài hát đầu tiên…
và tiếng #MẸ đầu tiên”

Hélène Delforge và Quentin Greban

Leave a Reply

Your email address will not be published.