Một vài hình ảnh trong buổi sáng đầu tiên (phố 19/12) đi vào hoạt động.

Hiệu sách Nhã Nam ở ngay đầu phố, đoạn giao nhau với phố Lý Thường Kiệt.
Giữa phố có ghế ngồi

Bên trong gian hàng Nhã Nam
Bên trong gian hàng Nhã Nam