Kết quả tặng quà trên fanpage Nhã Nam (14/7/2018)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 16/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 24/7/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng
Huyen Nguyen https://www.facebook.com/huyenmail?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bóng hình của gió
Tchya Suo https://www.facebook.com/suo.tchya?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ai biết đâu ngày mai
Ngo Vinh https://www.facebook.com/ngo.vinh.397?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Nhật Vy https://www.facebook.com/nhat.vy.7186?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Khuyến học
Quản Khánh Toàn https://www.facebook.com/toan.quankhanh.3…

05 cuốn tự chọn (dưới 150k) dành cho 5 bạn
Duy Ý Lê https://www.facebook.com/profile.php…
nguyễn Phương Thảo https://www.facebook.com/nhocloveyoona?fref=ufi&rc=p
Genie Nguyễn https://www.facebook.com/taylorhoanglong…
Hoài Thương https://www.facebook.com/alwsarina…
Duong Tien https://www.facebook.com/duongtien.dgt…

02 cuốn 13 lý do dành cho 2 bạn
Anh Minh Nhật https://www.facebook.com/luu.sokhanh.395?fref=ufi&rc=p
Audrey Luu https://www.facebook.com/thao.luuphuong.399?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mèo Pete tớ yêu đôi giày trắng
Bùi Thị Linh Hà https://www.facebook.com/ninhnam.ho…

01 cuốn Sức mạnh của người mẹ Nhật
Dinh Van https://www.facebook.com/dinh.van.94?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Zadig hay số phận
Hồng Nhung https://www.facebook.com/sovalak.2x?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bắt chước để thành công
Đoàn Anh Đức https://www.facebook.com/anhduc.doan.50?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sự thật về Bébe Donge
Nguyễn Phương Liên https://www.facebook.com/phuonglien.nguyen.56829446…

02 cuốn Animorphs #1 Cuộc xâm lược dành cho 2 bạn
Nguyễn Trân https://www.facebook.com/profile.php…
Mây Mây https://www.facebook.com/yen.gia.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ kraft made in Nhã Nam
Long Nguyen https://www.facebook.com/ePi.Longo…

Ảnh: Instagram @tranganh1107

Leave a Reply