NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 13/8/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/8/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Ta ba lô trên đất Á
Hiền Lê https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Animorphs #3 Cuộc đối đầu
Linh Khánh https://www.facebook.com/profile.php…

Combo 01 túi canvas và 01 sổ bìa craft
Lâm Duẫn https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Bóng ma trong nhà hát
Nguyễn Tiểu Hạ https://www.facebook.com/hannah.nguyen.9484?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sách tự chọn (dưới 150k)
Thương Huyền https://www.facebook.com/nguyenthuonghuy…

02 cuốn sổ bìa kraft
Do Hanh Dung https://www.facebook.com/dung.dohanh?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Ngọc Sang https://www.facebook.com/el.sang.52?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ bìa ivory in màu
Mộc Nhiên https://www.facebook.com/moc.nhien.EtW…

01 cuốn Thương nhớ thời bao cấp
Su Mint https://www.facebook.com/sumint.susu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn 13 lý do
Thiên Chân Bách Tà https://www.facebook.com/nhamannhi?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Animorphs #1: Cuộc xâm lược
Đào Phương https://www.facebook.com/profile.php…

® Đinh Thị Như Nguyệt. Ảnh tham gia Ảnh đẹp Quote hay 2016