Kết quả minigame tặng quà trên Facebook Nhã Nam (21/07/2018)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 23/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 30/7/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 quyển Mẹ ăn ngon con mạnh khỏe
Mac Huyen Trang https://www.facebook.com/trang.machuyen.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ bìa ivory kép
Nguyễn Viết Bắc https://www.facebook.com/vietbac.namdan?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ bìa kraft kép dành cho mỗi bạn
Kim Tuyền https://www.facebook.com/profile.php…
Trần Thị Hồng Vân https://www.facebook.com/hoacattuong.hoa.5…
Chi Nguyễn https://www.facebook.com/chi281101?fref=ufi&rc=p
Thúy Nga https://www.facebook.com/vuvu55…
Dương Gia Bảo https://www.facebook.com/duongiabao96?fref=ufi&rc=p
Sora Iro https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Nhật ký nước mắt
Tú Nguyễn Văn https://www.facebook.com/nvt1105…

01 cuốn Nước Mỹ nhìn từ bên trong
Huệ Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Trở về nơi hoang dã có chữ ký tác giả
Hà Thu Phạm https://www.facebook.com/hathu216…

01 cuốn sách tự chọn (dưới 100k) dành cho mỗi bạn
Nguyễn Thu Giang https://www.facebook.com/hapss.giang?fref=ufi&rc=p
Lâm Hoàng Phúc https://www.facebook.com/gio.thienthan.75?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Homo Deus – Lược sử tương lai
Hoàng Lý Minh https://www.facebook.com/ironoyasakami888?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Thu Hải Đường https://www.facebook.com/cua.thao.566…

01 cuốn Snofrid ở miền đồng thảo
Khanh Dang https://www.facebook.com/khanh.dang.90410834?fref=ufi&rc=p

® Trần Nguyễn Duy Thái – Ảnh đạt giải “Ảnh đẹp Quote hay 2016″

Leave a Reply