Kết quả mini game tặng quà trên fanpage Nhã Nam ngày 28/07/2018

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 30/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 7/8/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Ai được gì và tại sao
Bùi Điền Trung https://www.facebook.com/buidientrung214…

01 cuốn Mèo Pete – Tớ yêu đôi giày trắng
Diep Quang https://www.facebook.com/diep.quang.35?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Thùy Trang https://www.facebook.com/thuytrang.bui.58?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mười ba lý do
Cường Phạm https://www.facebook.com/bomberman.rocket?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bàn về văn minh
Thu Hien Nguyen https://www.facebook.com/profile.php…

® Nguyễn Ngọc Thủy Ảnh tham gia “Ảnh đẹp – Quote hay 2016”

Leave a Reply