Hướng dẫn bình chọn / chấm điểm cho các bài dự thi Mọt sách Nhã Nam 2017

Cuộc thi Mọt sách Nhã Nam vừa mới bắt đầu được một ngày mà Nhã Nam đã nhận được bao nhiêu là bài dự thi rồi, sự nhiệt tình của các bạn làm Nhã Nam xúc động quá.

Các bạn lưu ý, ngoài việc tham gia dự thi, các bạn cũng có thể BÌNH LUẬN bên dưới các bài thi – những bình luận hay, hoặc những bạn bình luận nhiệt tình sẽ có quà riêng của ban tổ chức.

Nếu không bình luận, các bạn cũng có thể làm GIÁM KHẢO chấm điểm cho các bài dự thi nữa. Nhã Nam dành đến 10 giải thưởng Bình chọn cho các bài được độc giả chấm điểm cao nhất đấy.

Cách chấm điểm như sau nhé:

Dưới mỗi bài viết, đều có một ô chấm điểm như hình bên dưới, bạn tuỳ ý chọn điểm cho bài viết trên thang 10 điểm.

Đây là kết quả:

Điểm của bài viết sẽ bằng:

SỐ NGƯỜI VOTE x SỐ ĐIỂM TRUNG BÌNH.

Có nghĩa là:

Nếu bạn A được 1 người vote 9 điểm, bạn A được 1 x 9 = 9 điểm
Nếu bạn B được 2 người vote 5 điểm, bạn B được 2 x 5 = 10 điểm

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết,

1 thought on “Hướng dẫn bình chọn / chấm điểm cho các bài dự thi Mọt sách Nhã Nam 2017

Leave a Reply

%d bloggers like this: