Human of Nhã Nam (1)

Làm ở Nhã Nam, tức là làm những gì cần thiết. Cậu có thể thấy một anh trưởng phòng kinh doanh đi bê bàn đóng đinh, có thể thấy các chị biên tập viên đi làm sự kiện, có thể thấy chú bảo vệ đi bọc sách, thấy PR chở sách phi vèo vèo, thấy mọi người 7h tối vẫn ngồi ở công ty và 3h sáng vẫn email chiu chíu… Thi thoảng cậu sẽ chẳng biết mình thực ra ở vị trí nào, làm cái gì, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng chẳng quan trọng, cái gì có thể làm được cho Nhã Nam, thì làm thôi.Người trong ảnh

Leave a Reply