Hồi sinh sự thần kỳ Nhật Bản

Hồi sinh sự thần kỳ Nhật Bản

Cuốn sách là những cuộc đối thoại của hai cha con tác giả Mikitani về công cuộc tái kiến thiết Nhật Bản dựa trên nền tảng là đề xuất “Lại là Nhật Bản” của Hiroshi Mikitani, với
vai trò là thành viên của Hội đồng Sức Cạnh tranh Quy mô Ngành nghề – một trong ba hội đồng đóng vai trò kiểm soát cho kế hoạch hồi sinh nền kinh tế (Abenomics) của Thủ
tướng Abe. Một giáo sư kinh tế và một doanh chủ đã đưa ra nhận xét, đánh giá về mọi mặt của xã hội Nhật Bản hiện đại, từ kinh tế tới giáo dục, y tế, việc làm…

Không hề lạc quan, tự mãn trước những thành tựu của đất nước, hai cha con Mikitani đã chỉ ra những bước thụt lùi, những thất bại của Nhật Bản. Có thể nói, những đối thoại
của họ không chỉ là sự phê phán sâu sắc với xã hội Nhật Bản, mà còn là sự phẫu tích cho từng vấn đề mà Nhật Bản đang phải đối mặt, với mong muốn rằng việc đưa ra cuốn sách
“sẽ giúp mọi người nhận ra tình thế khó khăn mà Nhật Bản đang phải đối mặt, cũng như đưa ra tầm nhìn về một tương lai tươi sáng hơn và lộ trình để tới đó”.
……………………..……………………..…………
📖 HỒI SINH SỰ THẦN KỲ NHẬT BẢN
*Link mua sách:
Nhã Namhttp://bit.ly/hoisinhsuthankynhatbanNN
Tikihttp://bit.ly/hoisinhsuthankynhatbantiki
Fahasahttp://bit.ly/hoisinhsuthankynhatbanfahasa
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.