Hạn chế sử dụng túi nylon

Để góp phần bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng túi nylon tại các hiệu sách Nhã Nam, nếu bạn thực sự cần, phiền bạn hỏi nhân viên thu ngân để lấy nhé.

Từ nay đến 30/8/2018, nếu mua đơn hàng trên 300,000đ tại các hiệu sách Nhã Nam ở Hà Nội và Hải Phòng – bạn sẽ có thể mua 1 túi canvas Nhã Nam với giá giảm 50% (30,000đ )

Leave a Reply

%d bloggers like this: