Giới thiệu

www.sachnhanam.com là trang blog để chia sẻ thông tin về các cuốn sách với độc giả của Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam.

Ở đây, các bạn sẽ tìm thấy:

  • các bài review sách (có thể đã được đăng ở nơi khác, chúng tôi chỉ tập hợp về một nơi để các bạn tiện theo dõi)
  • Thư viện hình chụp sách đẹp
  • thông tin về các contest được tổ chức trên trang facebook Nhã Nam, Nhã Nam thư quán, Nhã Nam Bồ Câu, Nhã Nam Nho Xanh
  • một số thông tin bên lề sách vở, thông tin bản quyền

Các thông tin chính thức về cuốn sách, chính sách của công ty… vẫn sẽ được cập nhật lên website www.nhanam.vn

Website bán hàng của Nhã Nam vẫn ở địa chỉ www.nhanam.com.vn