DƯỚI BÓNG NHỮNG CÔ GÁI ĐƯƠNG HOA | Marcel Proust

“Ký ức của chúng ta giống như cái cửa hàng trưng ra tủ kính phía trước những ảnh chụp của một người nào đó, lúc thì tấm này, khi thì tấm nọ. Và thông thường, chỉ mình tấm mới nhất là được giữ lại lâu lâu.”

DƯỚI BÓNG NHỮNG CÔ GÁI ĐƯƠNG HOA | Marcel Proust