Các cảnh báo nguy hiểm bao giờ cũng nhiều hơn so với những nguy hiểm xảy ra trên thực tế, vậy nhưng khi mối nguy thực sự xảy đến rồi thì thường lại chẳng có một cảnh báo nào.

Mời bạn tại đây:

 

 

Bạn có thể mua sách này tại các Hiệu sách Nhã Nam hoặc các hiệu sách trên toàn quốc.