“Có lẽ bởi ngày xưa người ta chưa nghĩ đến chuyện này thôi. Nhưng bây giờ mọi sự đã khác rồi. Nam hay nữ, võ sĩ hay thị dân, tất cả đều bình đẳng. Không liên quan gì đến dòng dõi. Chỉ cần anh có tài, anh có thể trở thành bất kỳ ai anh muốn ”

THỢ BÁNH SAMURAI | Araki Gen

ĐỌC THỬ TẠI ĐÂY: