Đọc thử: Ta mù tịt

“Một cuốn sách sống động, bất khả tri về vật lý và những thứ nằm ngoài vật lý… Một tổng hợp giàu tính giải trí và giáo dục dành cho bất cứ ai đang tìm cách trau dồi hay bổ sung kiến thức của bản thân.”
– Kirkus Reviews

ta-mu-tit-docthu

Sách có bán tại các Hiệu sách Nhã Nam, TIKI và FAHASA cũng như các hiệu sách khác trên toàn quốc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.