Đọc thử: Hắt Xì – Cửu Bả Đao

Hóa ra, linh hồn quả thật có khối lượng, và còn rất rất nặng. Hễ linh hồn bị thổi bay qua lỗ mũi, cả người sẽ trở nên nhẹ bẫng, nhẹ đến mức ngay bản thân cũng không biết rằng mình tồn tại.HẮT XÌ | CỬU BẢ ĐAO

Mời bạn tại đây: 

Sách có bán tại các Hiệu sách Nhã Nam & các hiệu sách khác trên toàn quốc.

Leave a Reply