Phần này được trích từ cuốn sách của tác giả Marc Jimenez. Sách có bán tại các Hiệu sách Nhã Nam và các hiệu sách khác trên toàn quốc.  

Năm mươi câu hỏi cho năm mươi câu trả lời về chủ đề mỹ học liên quan đến nghệ thuật đương đại. Các câu trả lời, kể từ những khái niệm cơ bản là chừng đó những điểm mốc thiết thực cho phép người đọc hình thành một quan điểm hoặc để củng cố, phát triển lên hay thậm chí là để thay đổi chính quan điểm đó.

50 cau hoi my hoc duong dai