Danh sách người nhận quà ngày 18/07/2018 trên trang Facebook Nhã Nam

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 20/8/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 28/8/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 voucher 200k
Emily Camellia https://www.facebook.com/chibi0gaga?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tại sao người thành đạt hay dùng ví dài
Trịnh Hoàng Mỹ Linh https://www.facebook.com/trinh.linh.773?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hachiko chú chó dấu yêu
Vovan Tan https://www.facebook.com/vovan.tan.775?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dám bị ghét
Lê Thị Hảo https://www.facebook.com/thihao.le.73?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tâm cảnh
Sera Chan https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Kafka bên bờ biển
Paul Lưu https://www.facebook.com/an.sy.7503?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim
Hoa Giang https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Lắng nghe gió hát
Minh Đẵng https://www.facebook.com/pminhdang?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Animorphs #3 Cuộc xâm lược dành cho 02 bạn
Nguyễn Hươngg https://www.facebook.com/hung.buiphi.50?fref=ufi&rc=p
Anh Ốc https://www.facebook.com/oc.anh.1?fref=ufi&rc=p

02 cuốn tự chọn (dưới 150k) dành cho 02 bạn
Vũ Thu Phương https://www.facebook.com/phongmum?fref=ufi&rc=p
Hồng Lê https://www.facebook.com/lthong2015?fref=ufi&rc=p

10 móc khóa dành cho 10 bạn
Híu https://www.facebook.com/minh.hieu.2203?fref=ufi&rc=p
Tái Thụy Nhất Hạ https://www.facebook.com/profile.php…
Mina Spears https://www.facebook.com/minaspears696996?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Hà https://www.facebook.com/nhatkyhacgiay.nth.bn?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Thư https://www.facebook.com/nguyenthu3131997?fref=ufi&rc=p
Kelly Nguyen https://www.facebook.com/profile.php…
Diễm Quỳnh https://www.facebook.com/profile.php…
PhuongThuy Nguyen https://www.facebook.com/profile.php…
Linh Linh https://www.facebook.com/thienthankemtuyet.muadong…
Hạnh Hoàng https://www.facebook.com/profile.php…

04 cuốn sổ kraft dành cho 04 bạn
Loan Thanh Pham https://www.facebook.com/phamthanhloan288?fref=ufi&rc=p
Thanh Lan Nguyễn https://www.facebook.com/potaytau?fref=ufi&rc=p
Mộc Miên https://www.facebook.com/profile.php…
Mộc Mộc https://www.facebook.com/van.kewi?fref=ufi&rc=p

02 cuốn sổ bìa ivory kép, gáy lò xo dành cho 02 bạn
Nguyễn Lâm Oanh https://www.facebook.com/laamoanh…
Bùi Kiều Trinh https://www.facebook.com/trinhbui2502…

Leave a Reply