Dám hạnh phúc

Dám hạnh phúc

“Cậu cứ là cậu thôi. Không cần phải đặc biệt. Bản thân việc là chính mình đã có giá trị rồi.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: