Charlote

“Đọc sách tặng cho bạn những chuyến phiêu lưu không ngừng. Đó là một cách để thoát khỏi thế giới, và khiến bạn luôn cảm thấy khoan khoái, dù ngày hôm đó có mưa hay rét chừng nào.”